loader image

Sernick Veevoere stel ‘n Presisie Skaapreeks bekend

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp

Sernick Veevoere stel ‘n Presisie Skaapreeks bekend

Sernick Veevoere stel bekend die nuutste toevoeging tot hul produkreeks – die Sernick Presisie  Skaapreeks. Die skaapreeks bestaan uit vier produkte en is ontwikkel om aan al die behoeftes van ooie tydens elke fisiologiese stadia, in beide ekstensiewe en intensiewe stelsels, te voorsien. Alle produkte is wetenskaplik geformuleer en onder praktiese boerdery toestande geëvalueer om maksimum doeltreffendheid vir die progressiewe skaapboer te verseker.

Sernick Veevoere produseer ‘n uitnemende reeks van meer as 300 verskillende veevoer mengsels. Die reeks produkte sluit in geformuleerde voer vir melk en vleisbeeste, lekke, vark, skaap en pluimvee asook korrels geskik vir wild. Elke produk in die Presisie Skaapreeks is geformuleer met die doel om maksimum mikrobe proteïen sintese en rumen gesondheid te bevorder en is veilig om te gebruik indien dit volgens voorskrif gevoer word.

Die Produkte

Presisie Ooilek

Hierdie lek is geformuleer as aanvulling vir ‘n verskeidenheid veldtoestande en kan veral tydens die prikkel, vroeg dragtigheid (eerste 30 dae) en mid-dragtigheid stadias gebruik word.

Presisie Dragtige Ooikorrels

Sernick Presisie Dragtige Ooikorrels is geformuleer om in die behoeftes van die laaste derde van dragtigheid te voorsien. Gedurende hierdie periode vind 70% van fetus en uierontwikkeling plaas en is optimale voeding van kardinale belang. Sekondêre wolfollikel ontwikkeling by die lam vind ook gedurende die laaste 6 weke van dragtigheid en die eerste 4 weke van laktasie plaas en word grootliks deur voeding van die ooi gedurende hierdie periode beïnvloed. Wanvoeding gedurende hierdie periode kan tot asidose, domsiekte en melkkoors by ooie rondom lamtyd aanleiding gee.

Presisie Lakterende ooikorrels

Sernick Presisie Lakterende Ooikorrels is geformuleer vir maksimum melkproduksie veral voor piek wanneer die lam nog nie voldoende hoeveelhede kruipvoer inneem nie. Gesonde melkproduksie van die ooi na lam bevorder verskeie noodsaaklike fisiologiese prosesse by alle lammers en veral ooilammers. Die Presisie Lakterende Ooikorrels is geformuleer as ‘n rumen vriendelike produk om as volledige voer sonder ruvoer in lamhokkies gevoer te word mits ooie voor lam korrek met Presisie Dragtige Ooikorrels aangepas is. Vir die res van laktasie word Presisie Lakterende Ooikorrels as beperkte aanvulling tot ruvoer voorsien.      

Presisie Lamkruipkorrels

Sernick Presisie Lamkruipkorrels is spesiaal geformuleer om rumen-ontwikkeling te stimuleer en het ‘n hoë natuurlike proteïen-inhoud om aan die behoeftes van die lam te voorsien. Daarbenewens bevat die produk ‘n kosidiosaat wat koksidiose by jong lammers voorkom. Kruipvoer het ‘n integrale deel van beide intensiewe en ekstensiewe slaglamproduksie stelsels geword. Daarby vergemaklik kruipvoer die vroegspeen van lammers asook hulle aanpassing in die voerkraal. Die Presisie Lamkruipkorrels is geformuleer met smaaklike grondstowwe en die korrel grootte is ook optimaal om lammers van ‘n vroeë ouderdom af te leer om kruipvoer te vreet.

Voerkraal – volledige afrondingskorrels

Speen tot slag

Addisionele waarde kan toegevoeg word deur lammers self op die plaas af te rond vir slagting. Dit is belangrik om inname te stimuleer deur ‘n smaaklike produk terwyl voeromset effektiwiteit geoptimaliseer moet word deur goeie groei. Die volledige afrondingskorrels is geformuleer met hoë kwaliteit grondstowwe en groei bevorderaars om maksimum wins en hulpbron gebruik te bewerkstellig. Ammoniumchloried in die voer voorkom nierstene wat ‘n algemene verskynsel in voerkrale is. Die afrondingsprodukreeks sluit die volledige afrondingskorrels of konsentraat in om self op die plaas te meng sowel as ‘n 3-fase afronding in. Die 3-fase bestaan uit ‘n aanpassings-, groei- en afrondingskorrel om voer doeltreffendheid te optimeer.     

Riglyne vir Aanwending

Hoewel algemene riglyne vir die aanwending van produkte voorsien kan word, is dit belangrik om daarop te let dat die daaglikse voedingsbehoeftes van ‘n ooi tydens ‘n fisiologiese stadia deur ‘n verskillende faktore soos ooi kondisie en massa, meerlingstatus, ruvoer en weidingskwaliteit asook ras en genetiese groeipotensiaal beïnvloed word.

Alle bepalende faktore is tydens die ontwikkeling van die produkte in ag geneem en derhalwe is dit belangrik dat ‘n Sernick  tegniese adviseur betrek moet word om finale aanbevelings ten opsigte van die keuse en daaglikse innames per ooi, per dag te maak. Dit sal verseker dat produsente maksimum waarde uit die produkte verkry.

Vir meer inligting oor die Sernick Presisie Skaapreeks of om met een van ons tegniese adviseurs te praat, kontak ons gerus:

Wiegard Brummer Suid-Vrystaat 082 804 3462 wiegard@sernick.co.za
Kriek van Niekerk Wes-Vrystaat 076 757 6771 kriek@sernick.co.za
Kobus Theart Noordwes/Gauteng 078 505 5363 kobust@sernick.co.za
Danie Fourie Oos-Vrystaat 083 453 1142 daniefourie@sernick.co.za
Depots
Sel E-Pos
Oos-Kaap
082 578 6638/048 885 9006 sanet@tidyworld.co.za
Natal
083 286 8406 asviljoen.viljoen@gmail.com
Bloemfontein
081 093 9759 petrus.kemp@gmail.com
Bethal
072 241 2032 bekkermeule@gmail.com

7 thoughts on “Sernick Veevoere stel ‘n Presisie Skaapreeks bekend”

  1. I will like to get more information regarding sheep breeding, feeding & medicinal purposes when to vaccine & for what? I am a small farmer who wants to learn more about sheep & bonsmara as I want to be a commercial farmer & hope one day to open my own butcher under the guidance of sernick. I only knew sernick recently from a friend Mr Mandla Job as he is one of your members & he is also a farmer I’m learning from.

    1. Hi there – thanks so much for your message, in which area are you? Then we can assign the right person to help you.

    1. Hi Stephan – dankie vir jou boodskap – ons gee jou details deur aan hoofkantoor sodat hulle jou na jou naaste agent kan verwys – ons fabriek is in Edenville.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to our Newsletter

Subscribe to Sernick for our latest news, articles and promotions 

Scroll to Top