43rd Production Sale

55 Phase C tested stud bulls, including 5 herd sires & 870 female animals

Friday 4 June 2021 @ 11am Liebenbergstroom, Edenville

JAARLIKSE VEILING OP 2 JUNIE 2017

Tydens Sernick se jaarlikse veiling op 2 Junie 2017 is 820 Bonsmaras aangebied waarvan 360 diere was van gasverkopers. Die veilingspryse van Sernick se aanbod is hieronder opgesom.

SERNICK VEILING 2 JUNIE : OPSOMMING
SERNICK AANBOD AANTAL GEMIDDELD HOOGSTE KOPER
STOETBULLE 46 R 92 852 R 340 000 FERRERO BONSMARAS
KOMMERSIEEL        
> 3IN1 90 R 24 833 R 26 500 ECMA CONSULTING
> KOEIE MET GROOT KALWERS 20 R 20 765 R 23 000 FRANS VD BERG TRUST
> KOEIE MET KLEIN KALWERS 100 R 19 158 R 21 000 JS WAGNER
> DRAGTIGE VERSE 160 R 16 019 R 18 000 BATIKI INVESTMENTS
>  OOP VERSE 110 R 10 714 R 12 200 MAOLELEPO INVESTMENTS

Lot 11 hieronder, NFS14069 is aan Ferrero Bonsmaras verkoop vir R340000 terwyl 11 van die bulle op die veiling meer as R100000 gegaan het.

‘n Totaal van 156 kopers uit al die provinsies van Suid Afrika asook uit Namibië het geregistreer.

Hiermee wil Sernick alle kopers en belangstellendes hartlik bedank vir hulle ondersteuning!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to our Newsletter

Subscribe to Sernick for our latest news, articles and auctions

0