loader image

HOËVELD BONSMARAKLUB BULGROEITOETS

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp

HOËVELD BONSMARAKLUB BULGROEITOETS

Bonsmaraklubs was vir baie jare die ruggraat van die Bonsmara Beestelersgenootskap.

Hierdie Klubs wat deur die land op ‘n streeksbasis ingedeel is, was op grondvlak die mondstuk van die Telersgenootskap. Afgesien van die belangrike reklamerol wat die Klubs gespeel het, het hulle een of meer Klubveilings per jaar vir hul lede gereël. Hierdie Klubveilings was dan ook baie jare lank die meeste telers se hoofverkoopkanaal van hulle top bulle en koeie aan stoet- sowel as kommersiële telers.

Namate die Bonsmararas egter gegroei het tot die mees gewilde kommersiële vleisbeesras in die land, het die vraag na veral Bonsmarabulle wat deur die beproefde Bonsmarastelsel aan die mark beskikbaar gestel is, drasties toegeneem.

Die Genootskap het derhalwe met telers- en dieregetalle gegroei. Aangesien die aanbod gevolglik vir die Klubveilings te groot geword het, is die telers gedwing om met hul eie produksieveilings te begin wat ongelukkig ‘n demper op suksesvolle Klubveilings geplaas het.

Daar is egter heelwat Bonsmaratelers met meerderwaardige genetiese materiaal wat nog nie genoeg diere het vir hul eie produksieveilings nie.

Die Hoëveld Bonsmaraklub wat die Vrystaat en telers uit die aangrensende Mpumalanga en Gauteng bedien, het die inisiatief geneem om ‘n unieke geleentheid te skep waar alle telers, ook dan die wat nie produksieveilings hou nie, hul diere kan verkoop.

Nick Serfontein van Sernick Bonsmaras, ook ‘n Klublid, het een van die agt jaarlikse bulgroeitoetse in hul Intensiewe Groeitoetsfasiliteit, aan Klublede beskikbaar gestel. Die reaksie was oorweldigend en het 23 Klublede ‘n rekordgetal bulle ( 114 ), vir ‘n toets wat op 23 Oktober ten einde geloop het, ingeskryf.

Die bulle het baie goed presteer met ‘n gemiddelde groei van 1,778 Kg per dag oor 84 toetsdae en ‘n gemiddelde Voeromsetverhouding van 6,24 : 1.

Dié bulle wat kwalifiseer deur aan die Genootskap se minimum produksievereistes te voldoen en die visuele inspeksie vir funksionele doeltreffendheid slaag, gaan by Sernick aanbly om as ‘n groep dieselfde behandeling ter voorbereiding vir die Klubveiling wat vir Oktober 2020 beplan word, te ondergaan.

Hierdie sal ‘n eerste vir ‘n Klubveiling wees en beloof ‘n werklik  buitengewone aanbod met bulle vir elkeen se behoeftes en voorkeure te wees.         

1 thought on “HOËVELD BONSMARAKLUB BULGROEITOETS”

  1. Ek is baie bly om julle Mmatskapy te Kan kry en ek hoop dat ek sal baie leer op julle Mmatskapy.
    Ek is baie trots om ‘n Volleedige Boer te Kan wees

    Baie Dankie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Subscribe to our Newsletter

Subscribe to Sernick for our latest news, articles and promotions 

Scroll to Top