43ste Produksie Veiling

55 Stoetbulle Fase C getoets, waaronder 5 kuddevaars en 870 vroulike diere

Vrydag 4 Junie 2021 @ 11vm Liebenbergstroom, Edenville

Die belangrikheid van lekke in die wintermaande.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp

Die belangrikheid van lekke in die wintermaande.

Die afgelope reënseisoen het mens, dier en natuur ‘n sug van verligting gegee. Maar alhoewel die veld ruig staan daal die voedingswaarde van veld drasties in die herfs wanneer gras begin saad maak. Dit gebeur omdat die plant dan maklik verteerbare koolhidrate na die wortels toe verskuif en die blare en stingels oorbly met ‘n hoë persentasie laer verteerbare vesel.

Vesel word algemeen gemeet as “neutral detergent fibre”(NDF). Behalwe dat die NDF van natuurlike weiding van ongeveer 55% na 75% verhoog, neem lignifikasie ook toe. Lignien is nie net self totaal onverteerbaar nie, maar dit bind ook met NDF om laasgenoemde se verteerbaarheid te verlaag. Benewens die feit dat verhoogde NDF weiding se verteerbaarheid verlaag, verlaag dit ook weiding se inname. Dus neem die totale energie inname af – double whammy soos hulle in engels sal se!

Tesame met ‘n styging in die persentasie laer verteerbare koolhidrate vind daar ook terselfdertyd ‘n afname in die persentasie protein plaas. Protein vanaf gras word grootliks deur mikrobes in die grootpens na ammoniak afgebreek. Ammoniak is noodsaaklik vir die vertering van NDF en ‘n tekort lei tot die afsterf van mikrobes, lae NDF verteerbaarheid en verlaagde energievoorsiening aan die dier.

Die vraag is dus hoe nou gemaak met winterveld. Eerstens is dit belangrik om veselvertering te maksimeer deur ureum bevattende lekke op grasveld te voorsien. Ureum word in die grootpens 100% afgebreek na ammoniak wat absoluut noodsaaklik is vir die groei en vermeerdering in veselverterende bakterieë.

Tweedens is dit belangrik om in die mikro- en makromineraal behoeftes van die diere te voorsien. Hierdie nutriënte behoort standaard in alle winterlekke ingesluit te word. Veral natrium, chloor, kalsium en fosfor moet aandag geniet.

Onderhoudslekke as aanvulling op goeie kwaliteit veld behoort in die winter voldoende te wees om in die behoeftes van volwasse droë diere te voorsien.

Sernick Veevoere se Winterlek 40% is ‘n uitstekende lek vir beeste op winterveld en kan teen 500 tot 700 g per dag aan medium raam koeie en 600 tot 800 gram per dag aan groot raam koeie voorsien word.

Vir skape is Sernick Veevoere se Wolskaaplek ‘n veeldoelige lek vir alle skaaprasse en kan teen 100 tot 150 gram per dag aan droë ooie en hamels op winterveld voorsien word om hulle onderhoudsbehoeftes te bevredig.

Derdens moet die fisiologiese stadium van die dier in ag geneem word. Onderhoudslek sal vir jong groeiende diere asook dragtige en lakterende diere in die winter onvoldoende wees. Die diere sal addisionele energie en protein in die vorm van ‘n produksielek benodig. Sernick het verskeie produksielekke wat pasgemaak is vir die behoeftes van veeboere. So kan Presiese Lakterende Ooilek aan dragtige en lakterende ooie teen 200 tot 500 gram per dag in die winter voorsien word afhangend van die toestand van die veld en kondisie van die ooie.

Dit is belangrik om daarop te let dat ‘n oormaat ureum toksies is vir herkouers en dat die voorskrifte op die sakkaartjie gelees moet word alvorens ureumbevattende lekke voorsien word.

Opsommend is dit veral in die winter belangrik om aan diere se voedingsbehoeftes vir die betrokke produksie stadium te voorsien deur ‘n toepaslike lek teen die korrekte vlak te voorsien. Die lekkeuse asook die hoeveelheid lek per dier per dag word deur ‘n groot verskeidenheid faktore bepaal waarvan die veldtoestand en diere se kondisie die belangrikste is. Kontak gerus u plaaslike Sernick tegniese adviseur vir spesifieke aanbevelings.

4 thoughts on “The importance of licks during winter months.”

  1. I am farming in the Kalahari what lick is important. When we talk about protein, phosphorus, energy what are the sources of these and any other supplement.

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui

Subscribe to our Newsletter

Subscribe to Sernick for our latest news, articles and promotions 

0