43ste Produksie Veiling

55 Stoetbulle Fase C getoets, waaronder 5 kuddevaars en 870 vroulike diere

Vrydag 4 Junie 2021 @ 11vm Liebenbergstroom, Edenville

SERNICK TEELBELEID

Vrugbaarheid is die belangrikste ekonomiese aspek van Sernick se beesboerdery.

 

Wanneer vroulike diere geteel word, moet die klem val op die verbetering van die funksionele komponente van voortplanting, soos relatiewe groei. Omdat die omgewing (voeding) 'n groot invloed op voortplanting en melkproduksie het, moet daar gesorg word dat voldoende voeding deur die totale produksieketting voorsien word.

 

Die algemene omgewing sal die belangrikste bepalende faktor wees vir die optimale groei en liggaamsgrootte van vroulike diere, terwyl die markvereistes en produksiestelsels die groei en grootte van diere wat vir bemarking bestem is, bepaal.

 

By manlike diere val die klem op effektiewe voeromsetting, groeitempo en die optimale verhouding tussen spiere en been. Omdat die produksie van beesvleis (vet uitgesluit) vyf keer meer energie verg as hoenderprodusering en drie keer meer as die vervaardiging van varkvleis, bevestig dit die belangrikheid van seleksie vir die doeltreffendheid van voeromset.

 

Aangesien ongeveer 75% van alle slagdiere deur 'n voerkraalfase gaan, sal die doeltreffendheid van die benutting van voer ook 'n groot ekonomiese impak hê. Doeltreffendheid is dus die hoeksteen van die Sernick-teeldoelwit.

Verse word vroeg gepaar in 'n poging om die genetiese interval te verkort en sodoende genetiese vordering te versnel. Koeie kalf vir die eerste keer op 24 maande, eerder as by die rasgemiddeld van 32 maande. Die beskikbaarheid van weivelde maak dit moontlik om hierdie doel te bereik.

 

Ons gebruik getoetsde bulgenetika wat lae geboortegewigte en goeie versgroei lewer. Daar word na hierdie tipe bulle verwys as kurweknakkers.

Omdat die koeikudde hoofsaaklik op natuurlike rooi grasweiding gehou word (4000 ha rooi gras met 1 200 Smutsvinger verdeel in 228 kampe), kan die koeie nie te groot wees nie. Te klein koeie word uitgeskot, omdat hulle gewoonlik te min groei toon om 'n winsgewende speenkalf vir die voerkraal te produseer. Dit is wat 'n kommersiële veeboer wil hê – 'n behoorlike swaar speenkalf vir die voerkraal!

Gevolglik luister ons na die behoeftes van ons bul-kopers, wat meestal kommersiële telers is wat swaar speenkalwers wil teel met goeie groei en voeromset. In ons omgewing is die ideale koei wat die beste produseer en voortplant, tipies een wat 520kg weeg (sien grafiek hieronder).

Ons gebruik getoetsde bulgenetika wat lae geboortegewigte en goeie versgroei lewer. Daar word na hierdie tipe bulle verwys as kurweknakkers.

 

 

Die klem word ook gelê op die verband tussen groei en melkteelwaardes – ideaalgesproke 'n verhouding van 3,5:1. Ons vind dat dit koeie met genoegsame melk, genoeg vleis en 'n sterk gestel is wat maklik weer dragtig raak en kalwers van 250kg speen ('n speenverhouding van 48 tot 50%).

By kudde-bulle val die klem op voeromsetverhouding en groei, met kalwers wat by geboorte nie te swaar is nie.

 

Ondanks die koste van die speenkalf, vorm voerkoste die grootste deel van die voerkraal se koste. Voeromsetverhouding is dus 'n uiters belangrike eienskap as dit kom by die winsgewendheid van 'n voerkraal en word belangriker vanweë die toenemende koste van voer. Behalwe vir voortplanting, het voeromsetverhouding die hoogste korrelasie met wins.

 

Uit 'n ekonomiese oogpunt is seleksie vir voeromsetverhouding drie tot ses keer belangriker as seleksie vir groei. Seleksie vir voeromsetverhouding het nie 'n negatiewe effek, soos bv. hoër geboortegewig en eindgewig wat reproduksie kan beïnvloed as gevolg van hoër instandhouding, nie wat wel die geval kan wees by seleksie vir groei. Daar is ook 'n positiewe korrelasie tussen voeromsetverhouding en liggaamslengte, wat op sy beurt positief ooreenstem met uitslagpersentasie.

 

Ons fase C-bultoetsstasie het ons oor 'n periode van 24 jaar toegelaat om bulle te selekteer met beide uitstekende groei en voeromset.

 

Gevolglik kan ons in die behoeftes van ons kopers voorsien. Sedert 1990 het ons meer as 9 000 bulle getoets, wat meer as 3 000 van ons eie bulle ingesluit het. Gedurende hierdie tydperk het die voeromsetverhouding van ons bulle met 1,2kg voer per kilogram gewigstoename verbeter, terwyl die groei met 200g per dag verbeter het. Terselfdertyd het die skouerhoogte gedaal en die lengte verbeter. Teen die huidige prys van voer en beesvleis is die verskil R1 300 per dier in die voerkraal!

Daarbenewens teel ons diere met mediumraam wat kosmeties mooi is met die fokus op hoewe, loopvermoë, kop, breedte, bespiering en balans.

0