43ste Produksie Veiling

55 Stoetbulle Fase C getoets, waaronder 5 kuddevaars en 870 vroulike diere

Vrydag 4 Junie 2021 @ 11vm Liebenbergstroom, Edenville

HUIDIGE NAVORSING

  • Die invloed van groeibevorderaars op die winsgewendheid van voerkraal, karkaswaarde, meta-kwaliteit en verbruikersvoorkeure – 'n ekonomiese ontleding.

  • Verbruiker-evaluering van verskillende metodes en periodes van beesveroudering.

  • Die effek van dieet-olies op voerkraalprestasie en vetsuursamestelling van beesvleis.

  • Die winsmaksimerende voedingsperiode vir verskillende rasse vleisbeeste en voerkraal-toetrede gewig.

  • 3-fase voedingsformulering en aanbeveling vir intensiewe skaapboerdery met 'n versnelde lamstelsel.

  • Bloudruk van die Sernick Jobs Fund-projek en die kwantifisering van die totale ekonomiese en sosio-ekonomiese impak daarvan.

  • Digital record keeping, management and traceability system with GigaLot.

0