43ste Produksie Veiling

55 Stoetbulle Fase C getoets, waaronder 5 kuddevaars en 870 vroulike diere

Vrydag 4 Junie 2021 @ 11vm Liebenbergstroom, Edenville

AANSOEKVORM

Fase-C Aansoekvorm

1
Stap 1
2
Stap 2
3
Stap 3
4
Stap 4
(Hierna verwys as die “applikant”)

AANGESIEN die applikant die volgende bul(le) aan toetse in die Prestasietoetssentrum van Sernick op die plaas Liebenbergstroom, Edenville, wil onderwerp, word aangetoon dat die volgende bepalings en voorwaardes van toepassing is.

VOLGENDE
Fase-C Aansoekvorm
Label: Your Field Value

1. IDENTIFICATION & INFORMATION OF BULL(S)

at Sernick Bull Testing Centre

Table A

Compulsory Inoculations Done?:

TERUG
VOLGENDE
Fase-C Aansoekvorm
Label: Your Field Value

General Information

ALSO SEE ANNEXURE A – LETTER FROM DR P VAN ZYL

Do Bulls Have:

TERUG
VOLGENDE
Fase-C Aansoekvorm
Label: Your Field Value

Add More

ADMISSION REQUIREMENTS AND REGULATIONS*

TERUG
Dien in
Fase-C Aansoekvorm
Label: Your Field Value

KONTAK PIETER BOOYSEN VIR MEER BESONDERHEDE

0