43ste Produksie Veiling

55 Stoetbulle Fase C getoets, waaronder 5 kuddevaars en 870 vroulike diere

Vrydag 4 Junie 2021 @ 11vm Liebenbergstroom, Edenville

OPKOMENDE BOERE PROJEK

FUTURE FARMERS

Op 1 Augustus 2019 verwelkom die Sernick Groep die opening van die eerste Future Farmers-kantoor op hul perseel in Kroonstad in die Vrystaat. Die Future Farmers Foundation het kantore in KwaZulu-Natal, die Wes-Kaap en nou ook die Vrystaat. Hierdie nuwe vennootskap tussen die Sernick Opkomende Boere-program en die Future Farmers Foundation is die begin van nuwe geleenthede vir jeug wat belangstel in die landbou en die landbousektor in die Vrystaat.

Die Sernick Opkomende Boere-program word ondersteun deur die Jobs Fund by die Nasionale Tesourie en help tans 660 opkomende boere om gevestigde kommersiële boere te word. Die model om opkomende boere by te staan was tot dusver nog nie op jeugontwikkeling gefokus nie. Met hierdie vennootskap hoop die maatskappy om meer jongmense uit die Vrystaat by sy program in te sluit en om meer mense die geleentheid te bied om met die nodige kennis en ervaring die landbou-arbeidsmark te betree.

“Die Sernick Ontwikkelende Boere program skep werk, maar meer belangrik – dit skep hoop,” sê Nick Serfontein, voorsitter van die Sernick Groep. As ‘n voorstaander vir die ondersteuning van ontwikkelende boere het hy verder gesê, “Alle kommersiële boere wil ‘n verskil maak, maar hulle weet nie hoe nie. Hierdie is moontlik ons laaste kans om dit reg te kry. Ons moet glo ons kan, en ons moet voort beur omdat ons ‘n verskil in landbou kan maak.”

Die Future Farmers Foundation is in 2006 gestig deur Judy Stuart, 'n boer van Howick in KwaZulu-Natal. Die organisasie is daarop gemik om betekenisvolle indiensneming aan toekomstige generasies te bied en hulle tot hul volle potensiaal te ontwikkel. Die onderneming gebruik 'n vakleerlingmodel om plaasbestuurders te kwalifiseer wat in staat is om kommersiële bedrywighede te bedryf. Indien 'n kandidaat die nodige passie, toewyding en potensiaal toon gedurende die twee-jaar vakkursus, word hy/sy oorsee gestuur vir praktiese ervaring.

Future Farmers het tans 40 programdeelnemers wat onskatbare ervaring opdoen op kommersiële plase in die Verenigde State en Australië. Judy is van mening dat dit 'n belangrike deel van die program is omdat dit die deelnemers die geleentheid gun om hul wêreldvisie uit te brei en te verstaan hoe Suid-Afrika in die globale landbou-prentjie pas.

Met die opening van die kantoor van die Vrystaatse Future Farmers, gee dit nou ook boere in hierdie provinsie die geleentheid om aktief betrokke te wees by die mentorskap-projek.

Die vereistes om vir 'n Future Farmers-vakleerlingskap aansoek te doen en te kwalifiseer:

  • Aansoekers moet tussen 18-26 jaar oud wees.
  • Aansoekers moet passievol wees oor boerdery.
  • Aansoekers moet 'n verantwoordelike houding teenoor die werk hê.
  • Aansoekers moet nie getroud wees nie en ook nie kinders hê nie.
  • Aansoekers mag nie rook, alkohol drink of dwelmmiddele gebruik nie.
  • Aansoekers mag nie 'n kriminele rekord hê nie.

Aansoekers en moontlike mentors of borge kan Isabel Boshoff kontak vir verdere inligting.

0