43ste Produksie Veiling

55 Stoetbulle Fase C getoets, waaronder 5 kuddevaars en 870 vroulike diere

Vrydag 4 Junie 2021 @ 11vm Liebenbergstroom, Edenville

VOERKRAAL

Die doel om swaar, goed gespierde speenkalwers te produseer het ons in 1996 geïnspireer om 'n voerkraal te bou. Alhoewel dit aanvanklik net 1 500 beeste voorsien het, het dit intussen gegroei om 12 000 diere te akkommodeer.

Speendiere word hoofsaaklik van buite aangekoop en op die plaas veldvoorberei vir ongeveer 30-60 dae agtergrond gehad voor hulle die voerkraal toetree vir 'n periode van 110-120 dae, waarna hulle teen 'n lewendige gewig van ongeveer 450kg geslag word.

Die gemiddelde groei wat in die voerkraal verkry word, is tans 1,98kg per dag.
Die voerkraal lewer tans slegs 25% van die daaglikse slagdiere by die abattoir. Water was nog altyd 'n beperkende element, maar 'n groot aardvuldam is in 2014 gebou en behoort voldoende water vir minstens 10000 diere te lewer. Dit sal die voerkraal in staat stel om tot 40% van die daaglikse slagdiere lewer.

Maatpas-voer word geakkommodeer en 'n aantal klante wat hul bulle by ons koop, belê in pasgemaakte voer by die Sernick Voerkraal. Ons lewer ook 'n pasgemaakte voer vir 'n aantal opkomende boere as deel van ons korporatiewe maatskaplike beleggingsprogram en ondersteuning aan hierdie boere.
Buiten uitstekende bestuursprosesse en -stelsels, is ander sleutelelemente die voermeng- en verwerkingsfasiliteite wat as 'n baie hoë standaard beskou word.

Al die mis van die voerkraal word op die bewerkte weidings gebruik.

Voerdoeltreffendheid het na reproduksie die grootste invloed op die wins. Dit begin deur die konsep en tegnologie te verstaan, en dan die uitkoms te meet om dit sodoende te beheer.

0