43ste Produksie Veiling

55 Stoetbulle Fase C getoets, waaronder 5 kuddevaars en 870 vroulike diere

Vrydag 4 Junie 2021 @ 11vm Liebenbergstroom, Edenville

OPKOMENDE BOERE PROJEK

VRAELYS VIR BEESBOERDERY ONDERSTEUNING

Agtergrond van die Sernick Opkomende Boere-program

Gedurende die tydperk tussen 2018 tot 2020 het die Sernick-groep, te same met die Jobs Fund deur die Nasionale Tesourie, die baie suksesvolle Sernick Opkomende Boere-program onderneem met betrekking tot beesproduksie. Die doel van die program is om opkomende beesboere oor 'n lang tydperk tot kommersiële beesboere te ontwikkel. 'n Aantal waardevolle lesse is uit hierdie oefening wat in die Vrystaat gedoen is, geleer.

Rede vir die vraelys

Om finansiering vir die opkomende boere te verkry, moet Sernick weet watter opkomende boere ondersteuning vra. Sernick sal dan aansoek doen vir befondsing deur middel van die toepaslike provinsie of distriksraad. Terwyl die proses om aansoek te doen vir befondsing deur Sernick aan die gang is, sal 'n inligtingsdiens oor beesboerdery vir opkomende boere gelewer word.

Sernick sal ook provinsiale DARD sowel as distriksrade versoek om te help met die uitvoering van hierdie behoefte-ontleding.

Sorg dat u 'n geldige e-posadres het, aangesien alle korrespondensie via e-pos sal plaasvind. Sorg ook dat u handskrif duidelik is.

As u nie die aantal hektaar of die beeste invul nie, word aanvaar dat u nie vee en of grond het nie. Dit is verkieslik dat u 'n nul invul indien dit op u van toepassing is.

Afgesien van die invul van die vraelys vir die behoefte-analise, is u ook welkom om enige vrae en kommentaar in hierdie beskikbare ruimte in te vul.

Die Behoefte-Analise Vraelys

Jou Beeste: