THE HOME OF AGRICULTURAL EXCELLENCE

Welkom by die Sernick webtuiste. Sernick, gestig in 1982, is ‘n gediversifiseerde organisasie met sy fokus op lanbou en landbouverwerkingsaktiwiteite, wat insluit ‘n Bonsmara stoetery, voerfabriek, voerkraal rooivleisproduksie (slagpale, ontbening en prosessering) asook kleinhandelafsetpunte. Sernick is gevestig in en naby Kroonstad in die Vrystaat provnisie van Suid Afrika en bestaan uit ses besigheidsentitteite, wat elk waarde toevoeg tot die groep. Die groep het nagenoeg 400 personeellede en jaarlikse omset van R 1 Biljoen. Alle belangstellendes is welkom om ons te kontak.

BY SERNICK KAN JY:

  1. Top Bonsmara genetika kry – Sien “Sales”
  2. Jou stoet bulle toets vir groei en voeromset – Sien “Phase C”
  3. Jou speenkalwers voer – Kontak ons
  4. Jou speenkalwers verkoop – Kontak ons
  5. Jou slaggereed diere verkoop – Kontak ons
  6. ‘n Verskeidenheid veevoere kry – Sien “Feed Factory”
  7. Ons kleinhandeltakke besoek vir top gehalte vleis en deli produkte